NPFOOD Viet Nam!

NPFOOD là thương hiệu các sản phẩm thực phẩm của công ty TNHH thực phẩm Royal Việt Nam.

NP được viết tắt của cụm từ "Nutrition & Purity" có ý nghĩa "Dinh dưỡng và thuần khiết". Đây là mục tiêu, sứ mệnh cũng như định hướng của các sản phẩm thực phẩm mang thương hiệu NPFOOD tại thị trường.

NPFOOD kỳ vọng sẽ nhận được sự tín nhiệm và tin cậy của người dùng để góp phần bảo vệ sức khỏe và tăng cường thể chất của người Việt.

Xem thêm
Dinh dưỡng và thuần khiết